BuildFlow Insight ger dig en djupgående analys av byggmaterialpriser och trender.

Vår prisövervakningstjänst ger dig insikt i trender och konkurrens, optimerar din prissättning och ökar ditt företags försäljning och lönsamhet.

Denna lösning ger dig en konkurrensfördel som kan öka din försäljning och lönsamhet.

I dagens digitala landskap räcker det inte att bara vara närvarande. Det handlar om att förstå och anpassa sig till marknaden. Prisbilden är en mycket viktig faktor och digitaliseringen har gjort tillgången till viktig prisinformation mer tillgänglig än någonsin.

Det här verktyget samlar in och analyserar data för att leverera skräddarsydda insikter som säkerställer att du har rätt prisinsikter.BuildFlow Ping

En prisövervakningsjänst som övervakar de produkter och konkurrenter som betyder mest för dig.