Vår automatiserade plattform lägger till exakta Co2-värden (GWP) till byggmaterial, antingen före köp för att bedöma leverantörsval eller för efterföljande ESG-rapportering.

Effektivisera Co2-hanteringen i försörjningskedjan. Vår automatiserade plattform lägger till exakta Co2-värden (GWP) till den exakta storleken på byggmaterial, antingen före köp för att bedöma leverantörsval eller för efterföljande ESG-rapportering.

Genom att använda digitala EDP:er eller GWP-information relaterad till råvarugruppen skapar vi ett komplett Co2-konto med endast unik identifiering och kvantitet. BuildFlow möjliggör välgrundade val, utvärderar leverantörers påverkan och levererar tillförlitliga Co2-konton för ESG-rapportering. Optimera hållbar praxis utan att offra exaktheten eller effektivitet med BuildFlow.